Regulamin

I. Ustalenia ogólne

Założyciel Andrzej Obodziński - Misja i cele NunchakuArt.pl

1. Nasz serwis NunchakuArt.pl nie posiada żadnych danych osobowych w żadnej formie i co za tym idzie takowych nie przechowuje.


 

2. Serwis NunchakuArt.pl ma charakter otwarty, bez jakichkolwiek danych osobowych użytkowników czy autorów.

3. Statystyki, ogólnodostępne dane eksploatacyjne, są wykorzystywane przez właściciela serwisu NunchakuArt.pl do celów poprawy jakości i czytelności serwisu.

 

II. Przetwarzanie danych eksploatacyjnych

1. Serwis Internetowy NunchakuArt.pl używa plików COOKIES w celu optymalizacji dostarczanych usług. Połączenia internetowe wymagają uzyskania danych o użytkowniku - jego adresu IP, czasu logowania, regionu z którego połączenie ma miejsce. Dane te zapisywane są czasowo w logach systemowych Serwisu NunchakuArt.pl i automatycznie wykorzystywane w celach statystycznych i technicznych. Pozwala to na dostosowanie portalu do potrzeb jego użytkowników i poprawę jakości / przejrzystości usług.

2. Cookies (tzw. ciasteczka) to sposób zbierania danych informatycznych odczytywanych z plików tekstowych zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu Internetowego. Cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości, nie powodują zmian konfiguracyjnych urządzenia użytkownika ani nie mają wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

3. W naszym serwisie NunchakuArt.pl brak jest możliwości rejestracji i co za tym idzie także brak przechowywania jakichkolwiek danych rejestracyjnych.

 

III. Prywatność zamieszczanych danych / materiałów

1. Komentarze, jeśli dostępne, są widoczne dla wszystkich użytkowników w tym gości.

2. Komentarze i artykuły użytkowników zalogowanych widoczne są tylko przez tych użytkowników.

3. Przesłane nam drogą elektroniczną zdjęcia, filmy, pliki audio, po komisyjnym dopuszczeniu ich do publikacji są zamieszczane zgodnie z życzeniem ich właściciela i ustaleniami dotyczącymi opisu czy podania imienia i nazwiska właściciela bądź darczyńcy jeśli wymagania/ustalenia dotyczące publikacji zostały przesłane na nasz adres mailowy drogą elektroniczną.

4. Wszelakie przesłane nam drogą elektroniczną materiały mogą zostać dostosowane przez nas do potrzeb technicznych/graficznych serwisu i nie podlegają zwrotowi.

5. W wyjątkowych przypadkach przewidzianych prawem zachodzącego podejrzenia naruszenia praw autorskich, majątkowych lub innych zamieszczanych plików / materiałów, mogą być one na pisemny wniosek uprawnionych na podstawie przepisów prawa (wymagane udokumentowanie faktu posiadania autorskich praw majątkowych lub innych do treści/produktu/usługi) bądź organów państwowych udostępniane w związku z obowiązującą ochroną praw autorskich lub innych. Poczta elektroniczna kierowana do Serwisu Informacyjnego NunchakuArt.pl jest czasowo archiwizowana i może w szczególnych okolicznościach posłużyć do celów dowodowych.

 

IV. Weryfikacja, modyfikacja i usuwanie artykułów / zdjęć - ustalenia.

Użytkownik lub współautor ma nieograniczone prawo wglądu w swoje artykuły/zdjęcia i dysponuje nieograniczoną możliwością ich aktualizacji. Całkowite usunięcie artykułu/zdjęcia nie może mieć miejsca bez specjalnej zgody właściciela serwisu NunchakuArt.pl, gdyż ma wpływ na spójność treści i poprawne działanie całego serwisu.

 

V. Reklama i odsyłacze do innych stron internetowych

1. Właściciel Serwisu Internetowego NunchakuArt.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej czy moralnej za treści publikowane w reklamowanych serwisach internetowych, czy też do których przekierowują zamieszczone w serwisie Internetowym NunchakuArt.pl odsyłacze/linki lub za politykę prywatności prowadzoną przez te Serwisy internetowe.

2. Wyłączną odpowiedzialność za treść, obrazy, pliki wideo, pliki audio, odsyłacze, przekierowania i linki zamieszczone w reklamach ponosi reklamodawca.

 

Przemówienie inauguracyjne

Założyciel NunchakuArt.pl

Andrzej Obodziński do

Rady Głównej

 World Nunchaku Association© Copyright by NunchakuArt.pl

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.


Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi. A może zainteresują się naszą pasją i przestaną traktować nas z góry.


Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew