Wprowadzenie czytelnika w bogactwa dnia codziennego, zainteresowanie go nowym sportem - tym, czego może nie docenia i ułatwienie mu dokonania dobrego wyboru, ugruntowanego na szeroko pojętej wiedzy i świadomości, również tej Obywatelskiej i Patriotycznej – to nasza misja.

W realizacji Jej założeń szczególny nacisk kładziemy na prezentację przekazu, dbając o to by był on równie atrakcyjny i wartościowy dla wielu grup wiekowych od ławy szkolnej przez uczelnie czy biura do domowego zacisza i wygodnego fotela.

Za misję o szczególnej wadze uważamy pomoc w promocji nowych inicjatyw sportowych, ze szczególną troską i indywidualnym podejściem do sportowców początkujących ale też niepełnosprawnych czy Polskich Weteranów powracających z misji. Podajemy im pomocną dłoń pomagając w odnalezieniu motywacji, ale także prezentując i polecając na stronach naszego serwisu informacyjnego owoce ich zaangażowania i wartościowe projekty.

Andrzej Obodziński

Zespół Redakcji NunchakuArt.pl

Przemówienie inauguracyjne

Założyciel NunchakuArt.pl

Andrzej Obodziński do

Rady Głównej

 World Nunchaku Association© Copyright by NunchakuArt.pl

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.


Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi. A może zainteresują się naszą pasją i przestaną traktować nas z góry.


Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew