Zainteresowanie czytelnika nowym wartościowym sportem, jak też szerzenie wiedzy pozwalającej lepiej ten sport poznać, rozumieć go i wszechstronnie docenić jest celem portalu informacyjnego NunchakuArt.pl

Udostępniona wiedza obejmuje swym zakresem oprócz tematyki Nunchaku Artystycznego i jego Historii liczne dziedziny codziennego aktywnego życia, higieny czy zdrowia, ale także sugeruje wartościowe sposoby wykorzystania czasu wolnego, spędzenia wakacji czy urlopu połączonego z odkryciem piękna polskiej przyrody i zabytków, lub też dalsze wyprawy i wycieczki, także za granicę.

Kładziemy szczególny nacisk na rzetelny przekaz pełnowartościowej informacji w formie interesującej i czytelnej zarówno dla dorosłych, jak i młodych odbiorców.

Nasz portal informacyjny wolny jest całkowicie od treści kontrowersyjnych lub niezgodnych z etyką czy obowiązującym w Polsce prawem. Szczególnie chronimy delikatność i niewinność młodego czytelnika, skrupulatnie eliminując wszelakie niestosowne czy dwuznaczne treści, sugestie czy obrazy.

Proponowany zakres wiedzy jest i ma pozostać tylko pretekstem dla czytelniczek i czytelników, tych starszych młodych i najmłodszych, do pogłębienia i wzbogacenia we własnym zakresie zainicjowanych przez nas tematów i kierunków.

Zachęcamy do rozwijania tego bogatego możliwościami ruchowymi ale także wymową artystyczną sportu jakim jest niewątpliwie Nunchaku Artystyczne. Proponujemy osobom młodym i młodym duchem poznanie technik ruchowych i tricków układających się w jedną wielką całość spektaklu artystycznego na bazie nunchaku artystycznego z wykorzystaniem muzyki i choreografii. Ta wiedza i umiejętności łączą już teraz w jednej pasji ludzi na całym świecie niezależnie od ich wieku, kultury, stanu zdrowia czy pozycji społecznej.

Nunchaku Artystyczne łączy pokolenia i pozwala skutecznie wyjść z cienia i zniechęcenia… a my w tym pomagamy!
 
Andrzej Obodziński

Zespół Redakcji NunchakuArt.pl

Przemówienie inauguracyjne

Założyciel NunchakuArt.pl

Andrzej Obodziński do

Rady Głównej

 World Nunchaku Association© Copyright by NunchakuArt.pl

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.


Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi. A może zainteresują się naszą pasją i przestaną traktować nas z góry.


Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew