Ustawa z dnia 21 maja 1991 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr. 53 poz. 549)

art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia precyzuje co następuje:

 

Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:

4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu: 

a) broń białą w postaci: 

- ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, 

- kastetów i nunczaków

- pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, 

- pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,

 

Nunchaku w myśl polskiego prawa:

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości doprecyzowujące pojęcie nunchaku

"narzędzi i urządzeń, których używanie może zagrażać życiu i zdrowiu" zrównanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 1999 r. Nr 53 poz. 549) z bronią białą, należy rozumieć za nunchaku "pałki wykonane z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, połączone ze sobą łańcuchem, sznurkiem lub innym elastycznym materiałem." - biuletyn urzędowy wydany w imieniu MSWiA.

http://nunchaku.forumbronibialej.pl/?s=prawo

 

 

Artykuł 4 ustawy o broni i amunicji już na początku bezsprzecznie uwydatnia charakter narzędzi “mogących zagrażać życiu lub zdrowiu” jasno określając intencje legislatora chroniącego zdrowie i życie obywateli. Obawy te, jak najbardziej uzasadnione w wypadku wyszczególnionych poniżej pozycji wśród których widnieje Nunchaku, nie mają zastosowania w żaden racjonalny sposób do lekkiego Nunchaku Artystycznego wykonanego z miękkiej i lekkiej pianki A więc zarówno konstrukcją swą jak i specyfiką użytych materiałów nie stanowiącego najmniejszego zagrożenia dla zdrowia, a tym bardziej życia, nawet przy pełnym impetu kontakcie z częściami ciała podatnymi na urazy jak chociażby twarz. Homologowane przez WORLD NUNCHAKU ASSOCIATION w Holandii, proponowane Nunchaku Artystyczne to akcesoria sportowe w pełni spełniające najwyższe europejskie standardy bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatem.

Przemówienie inauguracyjne

Założyciel NunchakuArt.pl

Andrzej Obodziński do

Rady Głównej

 World Nunchaku Association© Copyright by NunchakuArt.pl

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.


Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi. A może zainteresują się naszą pasją i przestaną traktować nas z góry.


Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew