Moda nastała na szybki efekt, który pewnie osiągniemy gdy do treningu ruchowego dołączymy obciążenia od kilograma wzwyż. Ale czy nie ważniejszy od szybkiego efektu, który za wszelką cenę także naszego zdrowia pragną nam udowodnić ci którym zapłaciliśmy za lekcje, jest wieloletnia wartościowa aktywność? Zachowanie zdrowia w dynamicznym harmonijnym rozwoju, w dynamicznej harmonijnej ewolucji przestrzennej, wzbogaconej muzyką i głębokim wyrazem nunchaku artystycznego to klucz do sukcesu na miarę zdrowego życia.

Czytaj więcej: Bajecznie zsynchronizowana z muzyką dynamiczna aktywność czy potrzebuje dodatkowych obciążeń

Przemówienie inauguracyjne

Założyciel NunchakuArt.pl

Andrzej Obodziński do

Rady Głównej

 World Nunchaku Association© Copyright by NunchakuArt.pl

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.


Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi. A może zainteresują się naszą pasją i przestaną traktować nas z góry.


Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew