Sport zagęszcza na małej przestrzeni to, co w życiu rozrzedzone: dramatyczność, napięcie, tyle dziania się, gestów, tyle gry, walki z sobą...

Marek Bieńczyk

Nunchaku Artystyczne pochodzi od prastarej japońskiej sztuki walki, będącej częścią szerszego systemu obrony, uzupełniającego w sposób naturalny techniki Karate. System ten oparty jest na obronie przy użyciu dostępnych dawniej, prostych narzędzi rolniczych, używanych onegdaj na Okinawie, a nazywany jest "Kobudo". Nunchaku Artystyczne to wiekowa opowieść o życiu, zmaganiach, powstaniach, upadkach i wreszcie odrodzeniu ponad własne ograniczenia. To całe moje życie...

Andrzej Obodziński "Wodzu"

W zależności od indywidualnego stopnia rozwoju naszego dziecka, ujawnianych zainteresowań bądź predyspozycji możemy po konsultacji z lekarzem podjąć ćwiczenia z nunchaku artystycznym. Prawdą jest, że czym młodsze dziecko tym więcej można wypracować ale uogólnioną optymalną granicą dla Nunchaku Artystycznego Freestyle jest wiek lat 7 tak by nie zniechęciło się ono do lat 77.

Wyrafinowania Nunchaku Artystycznego nie szukajmy w rzeźbieniach, czy w kosztowności użytych materiałów. To czystość i elegancja kształtów połączone w jedność z prostotą formy i japońską precyzyjną doskonałością ewolucji, gdzie człowiek staje się tylko dobrze współdziałającym uzupełnieniem nadającym przedstawieniu odrobiny duszy i osobowości.

Złożone przestrzennie ruchy, skoordynowane rytmicznie w czasie, przy pełnej koncentracji umożliwiającej zróżnicowanie wykonywanych zadań tak indywidualne jak w pełnej koordynacji z grupą w układzie choreograficznym... To brzmi poważnie! lecz z magicznym dodatkiem Nunchaku Artystycznego jest prostą wciągającą bez reszty rozrywką, która przemienia się nieodwracalnie w pasję.

Różne stopnie złożoności i mnogość kierunków treningu Nunchaku Artystycznego dają oprócz możliwości pełnej i kompletnej aktywności fizycznej, także możliwość wybiórczej zabawy szeroką gamą trików i przełożeń nawet w pozycji siedzącej przed telewizorem w domu, ogrodzie czy pracy. Każdy nowy nawet najprostszy trick skutecznie poszerza nasz Arsenał możliwości, Arsenał jakże potrzebny w wydajnym umilaniu naszej szarej niekiedy codzienności.

Strona 1 z 8

Przemówienie inauguracyjne

Założyciel NunchakuArt.pl

Andrzej Obodziński do

Rady Głównej

 World Nunchaku Association© Copyright by NunchakuArt.pl

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.


Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi. A może zainteresują się naszą pasją i przestaną traktować nas z góry.


Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew