Wbrew zbyt łatwo rozpowszechnionym stereotypom sporty walki wcale nie uczą agresji, a panowania nad własnymi możliwościami, szacunku i poszanowania tradycji / drugiego człowieka ale także samego siebie i opanowania własnych negatywnych emocji. Podkreślić należy, że duża część sportów walki pochodzi w prostej linii od tańca, dlatego ich wspaniałym uzupełnieniem i rozwinięciem jest chociażby nunchaku artystyczne. Spotykane są też w pokazach artystycznych sztuk walki inne akcesoria jak atrapy mieczy z wiotkiej cienkiej stali. 

Czytaj więcej: Czy nunchaku uczy agresji?

Przemówienie inauguracyjne

Założyciel NunchakuArt.pl

Andrzej Obodziński do

Rady Głównej

 World Nunchaku Association© Copyright by NunchakuArt.pl

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.


Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi. A może zainteresują się naszą pasją i przestaną traktować nas z góry.


Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew