Galeria Trietiakowska, to początkowo prywatna kolekcja założona w 1856 roku przez rosyjskiego przedsiębiorcę, mecenasa sztuki Pawła Trietiakowa, od połowy XIXw. kolekcjonera dzieł najwybitniejszych malarzy rosyjskich. Przekazana następnie w darze miastu Moskwie kolekcja została udostępniona szerokiej publiczności. Dziś to wraz z Rosyjskim Muzeum w Sankt-Petersburgu, największy zbiór prac najwybitniejszych malarzy rosyjskich, a zarazem niebagatelna kolekcja starych ikon.

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, otrzymała miano dobra narodowego Rosji Radzieckiej i przemianowana została na Państwową Galerię Narodową. Po gruntownych remontach, doprowadzeniu elektryczności w latach trzydziestych ubiegłego stulecia i szeroko zakrojonej modernizacji trwającej blisko dziesięć lat i zakończonej w 1995 roku, dostępna jest wreszcie dla zwiedzających.

Bogaty zbiór rosyjskiego malarstwa i wystawy czasowe sprawiają, że tłumnie odwiedzają ją zarówno Rosjanie, ze zrozumiałą dumą i zainteresowaniem, jak i liczni obcokrajowcy, których to zainteresowanie i koncentrację próbuje się sztucznie poprawić podwojoną ceną biletu. Na uwagę zasługuje też Oddział przy Krymskim Wale niedaleko cmentarzyska radzieckich pomników.

A przy okazji to cmentarzysko pomników jest idealnym miejscem aby NunchakuArt zakręciło pozytywnie koło Historii w dobrym kierunku zmian i wolności. Najładniejsze demo publikujemy!

Przemówienie inauguracyjne

Założyciel NunchakuArt.pl

Andrzej Obodziński do

Rady Głównej

 World Nunchaku Association© Copyright by NunchakuArt.pl

W szkole, w rodzinie, w pracy czy na ulicy, na co dzień się widujemy i nigdy nie podejrzewamy jak bardzo siebie potrzebujemy. Uśmiechem, pomocną dłonią, czy otwierając drzwi ułatwimy i umilimy innym życie, a oddając naszą krew pozwolimy innym je kontynuować.


Ogromna rzecz, a jednak tak zwyczajna. Oddajmy innym to, co mamy najdroższe, naszą krew, by pomóc ratować ich życie – radości, troski ale też zwycięstwa. Tak by znów móc im skinąć głową w powitaniu na schodach, czy gdy rano choć w pośpiechu ale przytrzymają nam drzwi. A może zainteresują się naszą pasją i przestaną traktować nas z góry.


Nieciekawym, niskim jest brać, nużące jest czekać by dostać - a dać każdy może choćby nawet uśmiech, a jak dopiero cieszy dostawanie tych, co naprawdę dają! To ogromne szczęście móc coś komuś dać. To znaczy, że coś się ma. Oddać swój czas, oddać swoją krew tak by służyła innym, może …też do służenia innym. Oddajmy naszą krew by mogła posłużyć, by służyć naszej Ojczyźnie Polsce.

Gdzie oddasz krew